Bildiri Gönderimi

• 26. GKDA ve YB Derneği Ulusal Kongresi' ne bildiri özetleri, on-line sistem üzerinden gönderilecektir.

• Bildiriler hiçbir platformda sunulmamış ve/veya yayınlanmamış olmalı, ticari bağlantı içermemelidir.

• Tüm klinik ve deneysel çalışmalar, insan ve/ veya hayvan araştırmaları, Avrupa regülasyon otoritelerine uygun etik çerçevede yapılmış olmalıdır. Bilimsel Komite, gerekli görürse, onay / muafiyet belgesinin kopyasını isteyebilir. Derlemeler ve meta-analizler etik onay gerektirmezler. Vaka sunumları için yazılı hasta onam belgesi alınamamış ise etik-bilimsel kurul onayı gerekmektedir.

• Bildiri özetiniz 300 kelimeyi geçmemeli ve GİRİŞ, AMAÇ, GEREÇ ve YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA ve SONUÇ Başlıklarında yazılmalıdır. Özetinizin yazım düzeni ile ilgili örnek için buraya tıklayınız.

• Kabul edilen bildiri özetleriniz, sözlü olarak sunulacak ve tartışılacaktır.


• Bildiri Özeti göndermek için son tarih 24Temmuz 2020' dir.


• Gönderilen bildirinin değerlendirilebilmesi, sunulması ve özet kitabında yer alabilmesi için kayıt esastır. Bildiriniz ile birlikte kayıt onay e-mailini göndermeyi unutmayınız.


• Kabul edilen çalışmalar arasında En iyi Sözlü Bildiriler ödüllendirilecektir. Bildiri Ödülleri aşağıdaki gibidir.

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

GKDA ve YBDerneği 27. Ulusal Kongresi 2021 - Kayıt & Konaklama & Ulaşım Hakkı

Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü
GKDA ve YB Derneği 27. Ulusal Kongresi 2021 - Kayıt & Konaklama Hakkı

Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü
GKDA ve YB Derneği 27. Ulusal Kongresi 2021 - Kayıt Hakkı

• Gönderilen bildirinin geri çekilme isteği durumunda sunacağı belirtilen kişinin e-posta adresinden bir e-posta yolu ile (fatih.tepecik@majorgroup.org) bildirilmelidir. Bu e-postada; bildiri numarası; sunacağı belirtilen kişinin iletişim bilgileri; bildiri geri çekme nedenleri; tüm yazarların bildirinin geri çekilmesi gerektiğini Kabul ettiklerine dair imzalı onayları açıkça belirtilmelidir.

• Kongre sırasında Kabul edilen bildiri özetlerinin mazeretsiz sunulmaması durumunda bildiride ilk isim olan katılımcının bir sonraki Kongre'ye göndereceği bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Bildiri gönderimi ile ilgili tüm sorularınız için fatih.tepecik@majorgroup.org adresinden Fatih Tepecik ile irtibata geçebilirsiniz.